Thúc đẩy tăng trưởng IPv6 cho hệ thống tên miền vào năm 2017

Thúc đẩy tăng trưởng IPv6 cho hệ thống tên miền vào năm 2017

Ngày 23/3/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-BTTTT nhằm thông báo kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Thứ trưởng Phan Tâm ký.
Thúc đẩy tăng trưởng IPv6 cho hệ thống tên miền vào năm 2017

Theo quyết định, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TTTT, các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet; Nhà đăng ký ten mien “vn,”, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các tổ chức, các nhân có liên quan đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng phát triển hệ thống.

Lộ trình về việc phát triển được nêu trong quyết định như sau. Trong tháng 3/2017, hoàn thành việc kiện toàn các cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy IPv6. Tháng 6/2017 xây dựng văn bản, chính sách để tăng cường ứng dụng IPv6 trong cơ quan Đảng, Nhà nước, và đến tháng 11/2017 phải hoàn thành việc nghiên cứu đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của ỦY ban Quốc gia về UDCNTT; .

Trong tháng 12/2017 Bộ phải hoàn thành việc bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách nhằm mang ra thị trường sớm nhất có thể. Theo như dự kiến thì  tháng 8/2017, bộ sẽ tổ chức tọa đàm chuyên đề về ứng dụng IPv6 trong khối cơ quan Đảng, nhà nước; bổ sung nội dung về IPv6 vào các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông, CNTT của Bộ TTTT…

Bên cạnh đó, Kế hoạch nêu lên công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017; công tác đào tạo, hợp tác quốc tế; Công tác phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 như tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia; Triển khai IPv6 trong các kết nối ngang hàng giữa các doanh nghiệp, mở rộng kết nối IPv6 quốc tế…

(Theo viettime)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *