Cách thêm tên miền Addon trong cPanel?

Cách thêm tên miền Addon trong cPanel?

1. Cách thêm một tên miền Addon?

Với tùy chọn Tên miền Addon, hệ thống cPanel sử dụng thư mục con làm gốc tài liệu để phân phát tệp. Ngoài việc lưu trữ trang web, miền addon có thể được sử dụng cho tài khoản email , tài khoản FTP , v.v.

  • New Domain Name – Tên miền bạn sử dụng cho miền bổ trợ của mình.
  • Subdomain / FTP Username – Khi thêm miền mới vào tài khoản của bạn, cPanel có thể tự động định cấu hình người dùng FTP bổ sung cho miền này.
  • Document Root – Gốc tài liệu là thư mục chứa các tập tin cho trang web này. Thư mục mặc định cho tên miền mới là /home/userna5/new_domain_name.com
  • Password – Mật khẩu bạn nhập ở đây là mật khẩu FTP của người dùng FTP

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel.

Bước 2: Trong Domains chọn Domaindomains-menu-cpanel (3)

Bước 3: Điền tên miền mới vào Create an Addon Domain.

add-new-domain-name-3

Bước 4: Các  trường Tên miền phụ và Gốc tài liệu  sẽ tự động được điền nhưng những trường này có thể được thay đổi .

subdomain-document-root-4

Bước 5:  Nhấp vào Thêm tên miền.

Bước 6: Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận nếu hệ thống tạo miền thành công. Nhấp vào liên kết Trình quản lý tệp để xem thư mục đã được tạo cho miền. Lưu ý rằng miền addon của bạn được thêm vào dưới tên thư mục mà bạn thêm vào mục gốc của tài liệu. Bạn có thể thay đổi vị trí của nó bằng cách sửa đổi đường dẫn trong danh sách tên miền bổ trợ.confirmation-file-mgr-7

2. Sửa đổi gốc tài liệu tên miền Addon trong cPanel

Bước 1: Nhấp vào Tên miền Addon trong cPanel.domains-menu-cpanel (4)

Bước 2: Bấm đúp vào biểu tượng bút chì dưới cột Gốc tài liệu bên cạnh tên miền bạn muốn sửa đổi.

click-edit-icon

Bước 3: Nhập thư mục mới mà bạn muốn miền đó lấy các tệp của nó từ đó và nhấp vào  Thay đổi.

click-change-button

Bước 4: Bây giờ bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên trong cPanel cho biết nó đang cập nhật thư mục gốc của tài liệu. Sau khi nó được cập nhật trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào  OK .

3. Xóa tên miền Addon

Việc xóa miền addon tương đối đơn giản và bạn có thể thực hiện việc đó trong chính cPanel.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Addon Domains trong cPanel.

Lưu ý: Trong một số phiên bản cPanel, bạn có thể không thấy nút Addon Domains , thay vào đó hãy nhấp vào liên kết Domains . Sau đó bạn có thể nhấp vào Quản lý bên cạnh tên miền rồi nhấp vào Xóa miền .

Bước 2: Bây giờ, cuộn xuống và tìm danh sách các miền addon.

Bước 3: Bên cạnh miền addon mà bạn muốn xóa, nhấp vào Remove.remove-addon-domain

Tên Miền addon cho phép bạn lưu trữ nhiều trang web trong tài khoản cPanel. Bây giờ bạn có thể tạo, sửa đổi hoặc xóa chúng nếu cần đối với tài khoản dịch vụ hosting của mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *