Cách fix DNS và sử dụng các lệnh NsLookup trong Windows và Linux

Cách fix DNS và sử dụng các lệnh NsLookup trong Windows và Linux

1. Các lệnh NsLookup được sử dụng phổ biến nhất trên Windows

* Lấy Bản ghi của Tên miền

Truy vấn bản ghi A là để kiểm tra IP của NsLookup. Để sử dụng lệnh này trên windows, trước tiên hãy mở dấu nhắc lệnh của bạn bằng cách nhấn Windows + R, nhập “cmd” và nhấp vào Ok. Bước này giống nhau đối với tất cả các lệnh trên Windows. Sau đó gõ NsLookup và nhấn Enter. Kết quả là bạn sẽ thấy máy chủ mặc định và địa chỉ IP của mình.

nslookup-cmd (1)

2. Kiểm tra bản ghi NS của miền

Lệnh này cho phép bạn tìm máy chủ định danh có thẩm quyền của một tên miền. Máy chủ có thẩm quyền là cơ quan của vùng DNS. Để tìm thông tin NS của một miền, bạn có thể sử dụng lệnh này:

>set q=ns
>www.example.com

ns-record-cloudzy (1)

3.  Lấy bản ghi SOA của miền

Lấy bản ghi SOA của miền khá đơn giản và tương tự như lệnh cuối cùng. Điểm khác biệt duy nhất là bạn đặt loại truy vấn thành soa thay vì ns.

> set q=soa 
>www.example.com

4. Kích hoạt chế độ gỡ lỗi

Bạn có thể nhận thêm thông tin về một tên miền bằng cách sử dụng lệnh này:

> set debug >www.example.com

nslookup-debug-mode-windows (1)5. Tìm Bản ghi MX

Bản ghi Mail Exchange hoặc bản ghi MX cho bạn biết máy chủ thư nào chịu trách nhiệm nhận email.

Sử dụng lệnh này để nhận bản ghi MX:

>set q=mx
>domain name

mx-record (1)

6. Kiểm tra tra cứu DNS ngược

Lệnh này hữu ích khi bạn có địa chỉ IP và đang tìm tên miền của nó. Để có được một NsLookup đảo ngược, hãy sử dụng lệnh này:

> nslookup 'IP address'

mx-record-1 (1)

2. Các lệnh NsLookup được sử dụng phổ biến nhất trên Linux

Bây giờ, hãy thử tất cả các lệnh này trên máy chủ Linux.

1. Lấy bản ghi A của miền

Để lấy bản ghi A của miền trên Linux, hãy mở thiết bị đầu cuối và nhập lệnh này:

$nslookup.com

lấy bản ghi A của miền trên Linux

2. Kiểm tra bản ghi NS của miền 

Đây là lệnh bắt buộc đối với các bản ghi máy chủ định danh của một miền trên Linux:

$nslookup -type=ns example.com

kiểm tra bản ghi NS của một miền trên Linux

3. Lấy bản ghi SOA của miền

Sử dụng lệnh này để lấy bản ghi SOA của lệnh:

$nslookup -type=soa example.com
4. Kích hoạt chế độ gỡ lỗi 

Sử dụng lệnh này để bật chế độ gỡ lỗi trên Linux:

$ nslookup -debug example.com

Kích hoạt chế độ gỡ lỗi NsLookup trên Linux

5. Tìm Bản ghi MX 

Bạn có thể sử dụng lệnh này để tìm các bản ghi MX:

$nslookup -query=mx example.com

lấy bản ghi MX trên Linux

6. Kiểm tra tra cứu DNS ngược 

Cũng giống như lấy bản ghi A của một miền, hãy nhập nslookup theo sau là địa chỉ IP để nhận tra cứu ns ngược lại:

$nslookup 11.11.11.11

đảo ngược NsLookup trên Linux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *