Cổ phiếu tên miền giảm nhiều theo thị trường

Cổ phiếu tên miền giảm nhiều theo thị trường

Tất cả các công ty tên miền giao dịch công khai đều giảm trong năm nay.

Thị trường tài sản đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay và hầu hết các công ty tên miền đều không đi ngược xu hướng này.

Từ khi đóng cửa thị trường vào ngày 31 tháng 12 cho đến khi đóng cửa ngày hôm qua, NASDAQ nặng về công nghệ đã giảm 27%. S&P 500 giảm 18% và Dow giảm 13%.

Các công ty tên miền thuộc danh mục công nghệ, vì vậy bạn có thể mong đợi họ có lợi hơn so với thị trường rộng lớn hơn.

Dưới đây là cái nhìn về hoạt động của các công ty tên miền được giao dịch công khai trong năm nay, từ tốt nhất đến tệ nhất.

  • NameSilo (OTC URLOF) – Giảm 2% –
  • CentralNic (AIM: CNIC) – Giảm 12%
  • GoDaddy (NYSE: GDDY) – Giảm 19%
  • Verisign (NASDAQ: VRSN) – Giảm 35%
  • Tucows (NASDAQ: TCX) – Giảm 44%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *