Vòng đời của tên miền giá rẻ tại Việt Nam

Vòng đời của tên miền giá rẻ tại Việt Nam

Bạn có biết rằng tên miền cũng có vòng đời? Việc nắm rõ vòng đời của tên miền giúp bạn mua tên miền giá rẻ nhanh chóng, dễ dàng hơn và lựa chọn được tên miền như ý. Bên cạnh đó còn giúp bạn quản lý tên miền tốt nhất. Bài viết này giúp bạn hiểu được vòng đời của một tên miền Việt Nam.

Vòng đời của tên miền giá rẻ tại Việt Nam
Vòng đời của tên miền giá rẻ tại Việt Nam

Vòng đời tên miền giá rẻ Việt Nam có 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Tên miền giá rẻ tự do

Ở giai đoạn đầu tiên  này, tên miền giá rẻ ở trạng thái tự do, sẵn sàng cho việc đăng ký.

Bạn có thể đăng ký nhanh chóng tên miền đang tự do tại các Nhà đăng ký tên miền quốc gia. Giá của tên miền sẽ được niêm yết rõ ràng, cụ thể.

Giai đoạn 2: Tên miền giá rẻ được duy trì và sử dụng

Tên miền giá rẻ ngay sau khi đăng ký phải được duy trì ngay. Thời gian cho phép duy trì tối thiểu là 1 năm và tối đa là 50 năm. Tên miền đã được duy trì có thể được sử dụng để làm website, blog, email … tùy theo nhu cầu và mục đích của người dùng.

Giai đoạn 3: Tên miền giá rẻ hết hạn

Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể sở hữu tên miền giá rẻ có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn cho tên miền. Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền đó vẫn được duy trì hoạt động bình thường.

Kể từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền sẽ bị tạm ngưng hoạt động. Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền này sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.

Như vậy, tên miền giá rẻ không được gia hạn kịp thời sẽ trở về trạng thái tự do, sẵn sàng chờ đăng ký và nếu được đăng ký sử dụng sẽ bắt đầu một vòng đời mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *