Tag: tên miền tiếng việt

Chỉ 30% tên miền tiếng Việt đăng ký được đưa vào sử dụng

Chỉ 30% tên miền tiếng Việt đăng ký được đưa vào sử dụng

Mặc dù đã đưa vào hoạt động 5 năm tuy nhiên số lượng tên miền tiếng Việt được đăng ký được đưa vào sử dụng mới chỉ chiếm 30% chưa thực sự tương xứng với tiềm năng phát triển của internet Việt Nam. Tên miền tiếng Việt được cung cấp tự do, cơ hội cho những…

Read More Read More

Tên miền tiếng Việt được cung cấp tự do, cơ hội cho những người đầu cơ

Tên miền tiếng Việt được cung cấp tự do, cơ hội cho những người đầu cơ

Vào ngày 15/04 vừa qua, người dùng đã có thể đăng ký được tên miền tiếng Việt thông qua các các nhà đăng ký trực thuộc VNNIC, mở ra những cơ hội mới cho những người kinh doanh tên miền. Tên miền tiếng Việt – khẳng định chủ quyền trên mạng internet Tên miền tiếng Việt…

Read More Read More

Rất Nhiều tên miền tiếng Việt “đẹp” bị xóa bỏ do không dùng

Rất Nhiều tên miền tiếng Việt “đẹp” bị xóa bỏ do không dùng

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), trong số 25.000 tên miền tiếng Việt mới bị xóa bỏ, có rất nhiều tên miền “đẹp” đã được đăng ký từ những ngày đầu như giátốt.vn, giảitrí247.vn, thếgiới24h.vn, muabánbđs.vn… Trung tâm Internet Việt Nam –  VNNIC vừa cho biết, bắt đầu từ tháng 3/2016, Trung tâm đã…

Read More Read More