Không nền nhầm lẫn Domain(tên miền) và hosting

Không nền nhầm lẫn Domain(tên miền) và hosting

Việc lựa chọn một tên miền có thể có một chút trở ngại khi các nhà đăng ký tên miền thường mời chào thêm nhiều dịch vụ chứ không chỉ là tên miền. Vì vậy bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu về mối quan hệ giữa tên miền và Hosting. Tên miền và Hosting là hai sản phẩm dịch vụ hoàn toàn riêng rẽ, nhưng trong khi cố gắng bán cả hai thì các nhà đăng ký tên miền thường gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Khi bạn đăng ký dịch vụ Hosting Việt Nam cho Website, về cơ bản bạn đang thuê một folder trên một máy tính (gọi là máy chủ Web) được kết nối với Internet. Bạn trả cho công ty phí hàng tháng hoặc hàng năm để duy trì các file Website của bạn trên mạng và giữ chúng an toàn tránh khỏi các hacker hay những “kẻ xấu” trên mạng khác. Mặc dù về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể tự lưu trữ một Website, nhưng với chi phí khoảng 10 hoặc 20 USD/tháng thuê Hosting thì đó là khoản chi tiêu hợp lý. Duy trì máy chủ Web luôn họat động và ở tình trạng tốt là việc khá quan trọng, vì vậy hãy để nhiệm vụ này cho các chuyên gia, những người yêu thích kiểu công việc đó.

Điều quan trọng là phải hiểu được mối quan hệ giữa các tên miền và Hosting trang Web. Về cơ bản, một tên miền trỏ đến một thư mục riêng biệt trên một máy chủ web cụ thể. Bạn có thể mua một tên miền mà không mua dịch vụ hosting giá rẻ. Nhiều người thường mua các tên miền khá lâu trước khi họ có thể tiến hành tạo lập một trang Web. Còn ngay khi bạn nghĩ ra được một cái tên hay thì hãy chi 8 USD và chỉ mua tên miền đó, thế nên một số người khác không có được nó.

Cho đến khi bạn tạo ra một trang web, tên miền sẽ trỏ đến một “trang được giữ chỗ”. Trang này được tạo lập bởi nhà đăng ký tên miền như một nơi giữ chỗ cho đến lúc bạn đăng ký Hosting giá rẻ và đưa trang của bạn lên mạng. Trang được giữ chỗ này để cho những người khác biết rằng tên miền đó không có sẵn nữa. Sau khi bạn phát triển một trang, có được hosting, và đưa được các file của trang Web đó vào trong thư mục của bạn lên máy chủ Web thì bạn hãy chuyển tên miền của bạn trỏ vào trang này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *