Hướng dẫn thay đổi port login ssh trong vps centos

Hướng dẫn thay đổi port login ssh trong vps centos

1. Port ssh là gì?

Cũng như port 80 – port world wide web phổ biến ai cũng sử dụng mà ít người biết. Port ssh thì ngược lại, ai sử dụng thì buộc phải biết. Port ssh là cổng được sử dụng kết nối tới máy chủ thông qua giao thức ssh. Port ssh là một con số có giá trị lớn nhất là: 65536.

Mặc định port ssh là 22. Để tăng tính bảo mật, bạn sẽ cần đổi thông số này sao cho càng khó đoán càng tốt!

huong-dan-doi-port-ssh

Cách thay đổi port vps sử dụng hệ điều hành centos (port login ssh).

  • Login vào VPS sử dụng quyền root
  • Chỉnh sửa file sshd_config

Nếu dùng winscp thì đây là vị trí file sshd config: /etc/ssh/sshd_config
Tìm tới dòng #port 22 đây là port ssh mặc định – bỏ dấu # đi, đổi số 22 thành port ssh bạn muốn, ví dụ: 3578

Nếu dùng quen putty thì sử dụng các lệnh sau tại dấu nhắc lệnh:

Tại dấu nhắc lệnh bạn gõ: vi /etc/ssh/sshd_config
Cuộn xuống đoạn này

Code:
#Port 22
#Protocol 2, 1
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

Bỏ ghi chú và thay đổi :

Code:
#Port 22
thành port mới mà bạn muốn
VD:

Code:
Port 3435
(Lớn nhất là 65536)

Lưu ý khi đổi port login ssh

  • Xác định chính xác port đổi sang phải chưa được sử dụng ví dụ: port 80 đã dùng cho web, 21 đã dùng cho FTP, 3306 đã dùng cho mysql…
  • Mở port trên file wall trước, mặc định file wall cấm tất cả các port không sử dụng, chưa được khai báo. Nhiều trường hợp đổi port ssh xong, mới nhớ ra là chưa mở port trong file wall trước và bị từ chối truy cập ssh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *