Cách thiết lập email của bạn trong Outlook 2011 cho Mac

Cách thiết lập email của bạn trong Outlook 2011 cho Mac

Outlook 2011 là phiên bản Microsoft Outlook có sẵn cho máy tính Mac. Bạn có thể thiết lập Outlook 2011 dưới dạng ứng dụng email để gửi và nhận email.

Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập vào Outlook 2011.

  • Bước 1: Lựa chọn Tools => Accounts
  • Bước 2: Trên menu Add an Account  =>  E-mail
  • Bước 3: Nhập địa chỉ email và mật khẩu đầy đủ của bạn trên màn hình tiếp theo và ấn Add Account

Sau khi tài khoản được thêm vào, bạn sẽ điền thông tin cho tài khoản email mới:

* Pesonal Information

  • Account Description: Đây là tên thư của bạn sẽ hiển thị trong hộp thư đến Microsoft Office của bạn.
  • Full name: Chèn tên đầy đủ của bạn ở đây, vì đây là tên sẽ hiển thị khi bạn gửi email
  • E-mail address: Đặt địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ tim@example.com

* Server Information:

  • User name: Đây sẽ là địa chỉ email đầy đủ của bạn. Ví dụ: kevin@example.com. Đảm bảo bao gồm địa chỉ đầy đủ, bao gồm cả @ example.com .
  • Password: Đây là mật khẩu cho tài khoản email bạn đã liệt kê ở trên, không phải mật khẩu cPanel của bạn.
  • Incoming Mail Server: Địa chỉ máy chủ thư đến email server
  • Outgoing Mail Server: Địa chỉ máy chủ thư đi email server

Sau khi tất cả xong xuôi và xác nhận tài khoản đã được add thêm. Bạn có thể sử dụng dịch vụ nếu như các cài đặt chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *