Cách Đóng hoặc Xóa Trang web

Cách Đóng hoặc Xóa Trang web

Cách Đóng hoặc Xóa Trang web
Cách Đóng hoặc Xóa Trang web

1. Sao lưu trang web của bạn trước

Trước khi bạn xóa mọi thứ, hãy sao lưu trang web của bạn trên máy tính của riêng bạn . Bạn nên làm điều này ngay cả khi bạn không nghĩ rằng bạn sẽ bao giờ muốn hồi sinh trang web của bạn., vậy câu hỏi là ” Tôi có thể phục hồi các tập tin của tôi từ một trang web ngưng một thời gian dài trước đây? ”

2. Xóa dữ liệu của bạn

Khi bạn chắc chắn muốn thoát khỏi trang web của mình, điều đầu tiên cần làm trước khi hủy tài khoản của bạn là xóa dữ liệu của bạn. Nếu trước tiên bạn hủy tài khoản của mình, tùy thuộc vào dịch vụ bạn sử dụng, bạn có thể mất tất cả quyền truy cập ngay lập tức và không thể xóa bất kỳ thứ gì.

Sau khi bạn xóa dữ liệu của mình, hãy kiểm tra bằng cách sử dụng trình duyệt để truy cập trang web của bạn và các tệp khác nhau.Bạn sẽ gặp phải một thư mục trống, trang giữ chỗ máy chủ web của bạn, lỗi Không tìm thấy tệp hoặc một số lỗi khác.

3. Hủy tài khoản của bạn

Tìm trang hủy tài khoản của máy chủ web của bạn. Đừng làm điều đó bằng cách tạm dừng các khoản thanh toán, đó không phải là cách chính xác để chấm dứt một tài khoản, các máy chủ web có thể chỉ nghĩ rằng bạn đang chậm trả tiền tháng đó hoặc một cái gì đó, và tiếp tục duy trì tài khoản của bạn và hóa đơn cho bạn hãy sử dụng phương thức mà máy chủ lưu trữ web cung cấp để thông báo cho họ biết rằng bạn muốn hủy nó.

Nếu máy chủ lưu trữ web của bạn là một doanh nghiệp trang web của bạn có thể sẽ chỉ biến mất sau khi hết thời hạn. Tức là, nếu bạn đã thanh toán cho tháng đó và bạn sẽ hủy cho tháng tiếp theo trở đi, máy chủ lưu trữ web của bạn sẽ tiếp tục làm cho trang web của bạn hiển thị trên Internet (mặc dù ở trạng thái trống bây giờ, vì bạn đã tự xóa mọi thứ trong bước đầu tiên) và cung cấp cho bạn quyền truy cập bình thường mà bạn đã có trước đó cho đến cuối tháng.

Nếu trang web của bạn được lưu trữ bởi Lưu trữ Internet , một bản sao tệp của bạn sẽ tiếp tục được lưu trữ trong thư viện của họ vì mục đích của họ là giữ lại lịch sử Internet cho các trang web cho phép họ làm như vậy. Ví dụ: nếu điều này không được mong muốn, trang web của bạn chứa thông tin mà bạn nhận ra hiện chưa được công bố công khai (ví dụ: bạn vô tình tiết lộ địa chỉ nhà của bạn và bây giờ bạn thấy rằng bạn thường xuyên được liên hệ bởi vô số người lạ), bạn có thể viết thư cho họ để yêu cầu xóa trang web của bạn.

4. Cuối cùng

Sau khi xóa trang web và tên miền hết hạn bất cứ người nào cũng có thể có được tên miền của bạn thông qua dịch vụ giữ chỗ tên miền hoặc backorder tên miền.

>>> Giá backorder tại một số nhà cung cấp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *