Xóa ranh giới về giá giữa tên miền.vn và tên miền quốc tế

Xóa ranh giới về giá giữa tên miền.vn và tên miền quốc tế

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” (tên miền “.vn”) và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

ten-mien-2

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet (IP) tại Việt Nam; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet IP của Việt Nam; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Thông tư 208/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam. Thông tư 208/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Mức phí của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” quy định tại Thông tư 208/2016/TT-BTC mà các chủ thể sử dụng nộp về ngân sách nhà nước với mức tiệm cận, thậm chí là rẻ hơn mức phí của tên miền quốc tế (.com, .net,…). Như vậy, ranh giới mức phí khởi điểm của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” với mức phí các tên miền quốc tế khác về cơ bản đã đồng nhất.

Các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ cung cấp tên miền.vn tại các Nhà đăng ký tên miền được công bố trên website www.nhadangky.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *