Tag: whois tên miền

Tìm hiểu về công cụ Whois tên miền

Tìm hiểu về công cụ Whois tên miền

Khi bạn đăng ký một tên miền, thông tin của bạn được thêm vào một trong nhiều cơ sở dữ liệu công cộng được gọi là Whois. Điều quan trọng là phải hiểu những thông tin nào xuất hiện trong cơ sở dữ liệu Whois, cách đọc dữ liệu và cách bảo vệ sự riêng tư…

Read More Read More

Tại sao cần phải WHOIS tên miền?

Tại sao cần phải WHOIS tên miền?

Tên miền hiện nay đã quá quen thuộc đối với những người sử dụng internet. Tên miền gắn liền với thương hiệu, dịch vụ, hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức kinh doanh trực tuyến. Mỗi khi lựa chọn một tên miền nào đó thì tất nhiên bạn không thể bỏ qua việc tra tên…

Read More Read More