Thẻ: website

Sự khác biệt giữa URL, tên miền và website- iNET

Sự khác biệt giữa URL, tên miền và website- iNET

Khi bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh trực tuyến có phải bạn nhìn thấy một loạt các vấn đề liên quan đến URL, tên miền, website, nhà đăng kí tên miền,…Trong khi tất cả chúng đều liên quan đến việc thành lập một website, có phải tất cả chúng đều có ý nghĩa giống…

Read More Read More