Hướng dẫn tạo bảng trong blog wordpress?

Hướng dẫn tạo bảng trong blog wordpress?

Việc tạo bảng này rất hữu ích cho website của bạn – nhất là với những trang blog có cấu trúc bài viết dài hoặc bài viết hướng dẫn chi tiết khoảng vài ngàn từ. Và việc tìm nội dung theo đề mục tiêu đề sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho người đọc để họ tìm được. Ví dụ như hình dưới

Hướng dẫn tạo bảng trong blog wordpress
Hướng dẫn tạo bảng trong blog wordpress

Để làm được như thế này các bạn làm như sau:

Bạn cop đoạn HTML này vào HTML gần chỗ Hiển thị

Đây là Hàng 2 cột các nàng nhé. Nó như thế này

 Chương 1 – Chương 2    Chương 3 – Chương 4

<table><tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>

Nếu muốn nó dài thêm thì cop đoạn giữa <table> Cop đoạn này </table> dán vào trước </table> nhé. Nó sẽ dài thêm, cái sau tương tự.

2. Tiêu đề cho hàng:

Chương 1  Chương 2  Chương 3

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>

Chúc các bạn thành công

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *