Giới thiệu về Hệ thống tên miền (DNS) và cách thức nó hoạt động

Giới thiệu về Hệ thống tên miền (DNS) và cách thức nó hoạt động

Mỗi trang web có một địa chỉ IP xác định nó trong số tất cả các trang web khác. Về mặt lý thuyết, bạn có thể điều hướng web chỉ bằng địa chỉ IP thay vì tên miền , nhưng điều này sẽ không thực tế. Để hiểu địa chỉ IP và miền liên quan với nhau như thế nào, bạn cần tìm hiểu Hệ thống tên miền (DNS).

DNS cho phép chúng ta điều hướng web một cách trực quan hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói thêm về DNS là gì và cách nó hoạt động. Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn nhiều thuật ngữ liên quan đến DNS mà bạn nên biết và nói về lý do tại sao chúng quan trọng. Hãy bắt tay ngay vào!

1. Giới thiệu về Hệ thống tên miền (Và cách thức hoạt động)

Nếu bạn đã từng sử dụng một trình duyệt, chắc chắn các bạn sẽ biết điều này – bạn nhập một tên miền, nhấp enter để truy cập các trang web đó. Tuy nhiên, mỗi trang web đó cũng có một địa chỉ IP duy nhất mà bạn có thể sử dụng để di chuyển giữa chúng. Các địa chỉ IP đó tương ứng với các máy chủ lưu trữ mỗi trang web. Khi bạn đăng ký một miền mới, bạn đang nói với cả thế giới rằng “Này, URL này dẫn đến địa chỉ IP cụ thể này!”.

Bằng cách đó, người dùng không cần phải nhớ các chuỗi số phức tạp. Tuy nhiên trình duyệt của bạn không tự động biết tên miền nào dẫn đến từng địa chỉ nó phải kiểm tra DNS để xem nó tương ứng với địa chỉ nào trước khi gửi cho bạn đến đó. Đây là một hệ thống lưu trữ thông tin về miền và địa chỉ IP nào được liên kết.

google-public-dns

6 điều liên quan đến DNS bạn nên biết?

Nếu bạn muốn đăng ký một miền, di chuyển một miền hoặc hướng miền đó tới một trang web, bạn sẽ cần phải xử lý DNS . Tuy nhiên, có rất nhiều thuật ngữ bạn gặp phải nghe có vẻ khó hiểu, vì vậy hãy nói về những thuật ngữ phổ biến nhất và giải thích chúng là gì.

1. Bản ghi ‘A’

a-record

Khi bạn liên kết một tên miền đến một địa chỉ cụ thể chỉ IP, bạn đang tạo ra những gì được gọi là một bản ghi A . Những bản ghi này là trung tâm của DNS. Nếu không có chúng, người dùng sẽ không thể tìm thấy trang web của bạn thông qua tên miền của nó.

2. Bản ghi ‘CNAME’

cname-record

Bản ghi CNAME không hướng người dùng đến một địa chỉ IP cụ thể mà thay vào đó, hướng tới các tên miền khác.

Ví dụ, bạn có thể có một bản ghi CNAME trỏ elegantthemes.com  để  www.elegantthemes.com . Điều này có nghĩa là người dùng sẽ có thể truy cập trang web bất kể họ nhập địa chỉ nào trên thanh điều hướng. Trong ví dụ trên, khi khách truy cập nhập  Elegantthemes.com , họ sẽ truy cập  www.elegantthemes.com , từ đó dẫn đến một địa chỉ IP cụ thể nếu bạn định cấu hình một bản ghi A.

Về mặt kỹ thuật, bạn cũng có thể thiết lập cả hai biến thể có www và không phải www của một URL để dẫn đến cùng một trang web bằng cách sử dụng bản ghi A name. Tuy nhiên, bạn nên luôn hướng tới việc sử dụng tên miền mặc định hoặc ‘chuẩn’ để tránh các công cụ tìm kiếm phạt bạn vì nội dung trùng lặp.

3. Bản ghi ‘MX’

mx-record

Bản ghi MX xử lý email cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, khi bạn đăng ký gói lưu trữ, bạn cũng có quyền truy cập vào các tài khoản email liên kết miễn phí. Trong những trường hợp này, máy chủ web của bạn có thể sẽ đảm nhận việc thiết lập các bản ghi MX cho bạn.

Chúng chỉ đơn giản là chỉ ra các máy chủ thư sẽ nhận thư đến và nơi định tuyến chúng đến. Nếu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc công ty đăng ký của bạn không cung cấp dịch vụ lưu trữ email, bạn luôn có thể thiết lập bản ghi MX trỏ đến các máy chủ thư khác nhau.

4. ‘Nameserver’

nameserver

Trong hầu hết các trường hợp, mọi người sử dụng thuật ngữ ‘máy chủ định danh’ thay thế cho các máy chủ DNS. Nói một cách chính xác đầy đủ, máy chủ định danh là máy tính chạy phần mềm DNS. Khi bạn đăng ký một miền, bạn có thể chỉ định máy chủ định danh cho miền đó, trong hầu hết các trường hợp là máy chủ tên miền được điều hành bởi công ty đăng ký mà bạn đã sử dụng.

Nói cách khác, máy chủ định danh liên kết thông tin miền của bạn với dịch vụ bạn đã sử dụng để đăng ký, có thể là công ty lưu trữ hoặc công ty đăng ký. Khi bạn di chuyển một tên miền, bạn cũng cần phải chuyển đổi máy chủ định danh của nó và đợi các thay đổi có hiệu lực một lần nữa.

5. ‘Zone Files’

Các tệp vùng miền của bạn bao gồm tất cả các cài đặt liên quan đến DNS của nó và chúng được lưu trữ trong máy chủ định danh của bạn. Ví dụ: mỗi bản ghi được liên kết với miền của bạn sẽ đi vào tệp vùng của bạn ở định dạng văn bản đơn giản, giúp đơn giản hóa quá trình diễn giải và di chuyển của nó.

Khi bạn thực hiện các thay đổi đối với cài đặt DNS của mình, bạn đang cập nhật tệp vùng của mình. Hầu hết các thay đổi thường sẽ diễn ra thông qua giao diện đồ họa. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức đăng ký tên miền và máy chủ web cũng cho phép bạn xuất bản sao của tệp vùng của mình cho mục đích sao lưu.

6. ‘Time-to-Live’ (TTL)

ttl

TTL là một cài đặt cho máy chủ định danh của bạn biết tần suất nó sẽ cập nhật các bản ghi DNS của bạn. Ví dụ: nếu bạn thay đổi bản ghi A và TTL của bạn được đặt thành hai giờ, nó sẽ không bắt đầu phổ biến bản cập nhật cho đến thời điểm đó. Hầu hết các tổ chức đăng ký tên miền hiện đại đều cho phép bạn đặt cài đặt TTL của mình ở các giới hạn thấp, chẳng hạn như một hoặc năm phút.

Phần kết luận:

Khi bạn biết cách hoạt động của DNS, có một số thuật ngữ bổ sung mà bạn nên làm quen, chẳng hạn như:

  1. A records:  Những bản ghi này liên kết tên miền của bạn với một địa chỉ IP.
  2. CNAME records: Với những bản ghi này, bạn có thể trỏ miền tới các URL khác.
  3. MX records::  Loại bản ghi này cho phép bạn nhận các email đến miền của bạn.
  4. Nameservers  Đây là công ty đăng ký tên miền của bạn hoặc máy chủ DNS của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.
  5. Zone files:  Tệp này lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến DNS của bạn và nó được lưu trữ trên máy chủ định danh của bạn.
  6. Time-to-live (TTL):  Với cài đặt này, bạn có thể định cấu hình tần suất cập nhật cấu hình DNS của mình.

>>> Xem thêm: Cách add domain forwarder trong Plesk 12 (Windows)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *