Đặt tên miền trong excel?

Đặt tên miền trong excel?

1. Excel có cho phép bạn đặt tên miền không?

Excel không cho phép bạn đặt tên miền trực tiếp trong chương trình. Tên miền (domain name) là một phần của địa chỉ web (URL) và thường được đăng ký thông qua các nhà cung cấp tên miền như GoDaddy, Namecheap, Hayneedle, vv. Tuy nhiên, bạn có thể nhập URL hoặc địa chỉ web vào Excel để tạo liên kết tới trang web đó.

2. Cách đặt tên miền trong excel?

Để nhập địa chỉ web hoặc URL vào Excel, bạn có thể làm như sau:

  1. Chọn ô nơi bạn muốn nhập địa chỉ web hoặc URL.
  2. Nhập địa chỉ web hoặc URL vào ô đó. Ví dụ, http://www.google.com hoặc www.facebook.com.
  3. Nhấn phím Enter để hoàn tất.

Sau đó, để tạo liên kết tới địa chỉ web đó, bạn có thể làm như sau:

  1. Chọn ô chứa địa chỉ web hoặc URL đó.
  2. Nhấn vào tab “Insert” trên thanh menu và chọn “Hyperlink”.
  3. Trong hộp thoại “Insert Hyperlink”, kiểm tra xem địa chỉ web đã được nhập vào ô “Address” hay chưa.
  4. Nếu địa chỉ web đã được nhập, bấm OK để hoàn tất. Nếu chưa, nhập địa chỉ web vào ô “Address” và bấm OK.

Khi bạn nhấp vào ô chứa liên kết, Excel sẽ mở trình duyệt web và hiển thị trang web tương ứng. Vì vậy, nếu bạn muốn tạo liên kết đến một tên miền cụ thể, bạn cần đăng ký tên miền đó trước đó thông qua các nhà cung cấp tên miền. Sau đó, bạn có thể nhập URL của trang web vào Excel và liên kết đến địa chỉ web của tên miền đó.

>>> Tên miền questek là gì? Cách đăng ký tên miền questek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *