Cấu hình và kết nối với VPS windows từ xa bằng RDP

Cấu hình và kết nối với VPS windows từ xa bằng RDP

1.  Tổng Quan

RDP (Remote Desktop Protocol) là một giao thức Windows được phát triển để kết nối với một máy tính (ảo) khác trên internet. Dễ dàng kết nối với máy tính tại vị trí của bạn.

2. Điều kiện tiên quyết

Các máy chủ RDP được tích hợp vào hệ điều hành Windows và một máy chủ RDP mã nguồn mở có sẵn cũng tồn tại trên Linux. Các cổng RDP thường là TCP / UDP 3389.

3. Kích hoạt kết nối RDP

Trên máy Windows, RDP có thể được bật theo mặc định, tuy nhiên, có một số trường hợp có thể bị tắt bởi ứng dụng khác. Trong trường hợp này, chúng ta phải cấu hình nó và bật nó lên để sử dụng. Để kích hoạt RDP,bạn sẽ làm theo các bước dưới đây:

Trong Control Panel, click on System.

Untitled

Sau đó click Remote Settings 

Screenshot_13

Tiếp theo click chọn  Allow Remote Assistance connection to this computer.

Screenshot_14

  1. Nhấp vào nút Advanced và một cửa sổ mới sẽ bật lên.
  2. Chọn  Allow this computer to be controlled remotely  và nhấn OK .

KẾT NỐI VỚI MÁY KHÁC BẰNG RDP

Để kết nối với máy khác bằng RDP, chúng tôi sẽ làm theo các bước:

  1. Nhấp vào Start sau đó tìm kiếm ” Remote Desktop Connection ” – nhấp vào nó để mở cửa sổ RDP.

Untitled

Nhập tên miền hoặc địa chỉ IP của máy từ xa bạn muốn kết nối.

Screenshot_17

Nhấp vào Kết nối và chờ kết nối thành công.

Untitled

OK chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *