Các check log lỗi truy cập website trong Directadmin – web error log

Các check log lỗi truy cập website trong Directadmin – web error log

Các công việc cần kiểm tra là:

  1. Đăng nhập vào DirectAdmin
  2. Click “Site Summary / Statistics / Logs”
  3. Click “Full Error Log” hoặc “10 lines” hoặc “100 lines” của dòng “Web Error Log”.

Mình thường click “10 lines” cho dễ nhìn, click Full hoặc 100 Lines nhìn rối mắt lắm. “10 lines” là Error mới nhất nhé – các bạn sẽ nhìn thấy list các “Error log”, nhìn vào đây bạn sẽ biết đã làm sai ở đâu hoặc cần phải làm gì?

Lưu ý: Cần kiểm tra xem domain đã cấu hình đúng chưa (trỏ đúng IP chưa?)

cach-check-log-loi-truy-cap-website-trong-direct-admin-web-error-log(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *