Báo điện tử, mạng xã hội bắt buộc phải sử dụng ít nhất 1 tên miền “.vn”

Báo điện tử, mạng xã hội bắt buộc phải sử dụng ít nhất 1 tên miền “.vn”

Báo điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thuộc đối tượng được cấp phép phải dùng ít nhất 1 tên miền “.vn” và lưu thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Đây là một nội dung được quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT (Thông tư 24) về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet mới được Bộ TT&TT ban hành.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2015, Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

 

c3be1b18f6e8422854ebbc926ed13def

Thông tư 24 quy định rõ, việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet phải đảm bảo các nguyên tắc như: tài nguyên Internet được quy hoạch thống nhất để bảo đảm cho hoạt động Internet của Việt Nam an toàn, tin cậy và hiệu quả; tài nguyên Internet liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm; Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiêm chỉnh thực hiện và tôn trọng điều ước, pháp luật quốc tế trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên Internet. Đồng thời, việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ TT&TT là đơn vị chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiệu quả, đúng quy định; đảm bảo an toàn việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet và bí mật thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet theo quy định; đồng thời đầu tư, quản lý, khai thác hệ thống DNS quốc gia và các hệ thống kỹ thuật phục vụ việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiệu quả, an toàn, đúng quy định…

Về quản lý và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam, Thông tư quy định, việc đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ: các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ và các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ TT&TT.

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký nhưng phải đáp ứng các yêu cầu như: không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc; rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu lầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi dùng không dấu trong tiếng Việt…

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet. Cơ quan, tổ chức chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp; không được cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Đáng chú ý, Thông tư này cũng nêu rõ, báo điện tử; trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước; trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép phải sử dụng ít nhất 1 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia được bảo vệ, bao gồm: tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam; tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam…); các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước; và các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ TT&TT.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ nêu trên có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ TT&TT. Bộ TT&TT sẽ ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ bảo vệ. VNNIC thực hiện giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách được phê duyệt.

Bên cạnh các quy định về quản lý và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam, Thông tư 24 cũng quy định cụ thể về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam cũng như việc quản lý và sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *