Cách add domain forwarder trong Plesk 12 (Windows)

Cách add domain forwarder trong Plesk 12 (Windows)

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk của bạn.
  2. Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào nút “ADD new domain” .
  3. Trên trang tiếp theo của bảng điều khiển, hãy nhập domain vào box.
  4. Kéo xuống trong phần “HostingType”, chọn tùy chọn “Forwarding”.
  5. Trong tùy chọn “Forwarding Settings”, hãy nhập địa chỉ bạn muốn chuyển tiếp tên miền mới đến trang web mục tiêu sau đó bấm OK.

OK như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách trỏ tên miền forwarder trong Plesk 12. Chúc các bạn thành công.

>>> Xem thêm: Cách add domain forwarder trong Plesk 12 (Windows)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *